Home

Meisje tijdens Phi Lab: "Hier zijn de antwoorden die het eerst in je opkomen vaak niet de goede. Je moet echt verder denken."

Welkom bij Phi Lab. 


Phi Lab verzorgt sinds 2012 onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. 

Plusklassen van Phi Lab


Bent u voor uw zoon of dochter op zoek naar een plusklas? Een plek waar hij of zij haar capaciteiten leert kennen en ontwikkelen?

Phi Lab is gespecialiseerd in het bieden van uitdaging aan kinderen met cognitieve talenten. 

Uw kind wordt zonodig individueel begeleid, zowel op cognitief als op emotioneel gebied - bijvoorbeeld bij het leren accepteren dat fouten maken hoort bij het leren van iets nieuws. De nadruk ligt meer op het doorzetten en opnieuw proberen, dan op het geven goede van het antwoord.


Hier leest u meer over de plusklassen van Phi Lab


Ouders en kinderen over Phi Lab 
Phi Lab - individuele begeleiding

 

Phi Lab begeleidt hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De eerste afspraak om kennis met elkaar te maken is gratis en vrijblijvend. 

Met de in het gesprek verkregen informatie wordt er een concreet plan gemaakt. Als we het hierover eens zijn, gaan we praktisch aan de slag.Phi Lab op uw basisschool


Phi Lab verzorgt wekelijkse plusklassen op school.

U selecteert de kinderen en Phi Lab zorgt voor de rest.


Wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op om te horen wat te mogelijkheden zijn.


Welkom bij Phi Lab


De Amsterdamse Plusklas voor kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8)

Bent u op zoek naar verrijkingsactiviteiten voor uw zoon of dochter? Dan bent u bij Phi Lab aan het juiste adres.

In de plusklas van het Phi Lab wordt uw kind namelijk gestimuleerd om zijn of haar bijzondere capaciteiten in te zetten en cognitieve talenten te ontwikkelen tijdens een uitdagend, afwisselend en leerzaam programma. Samen met ontwikkelingsgelijken en onder professionele begeleiding.


Activiteiten

In het Phi Lab krijgen meer- en hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid hun capaciteiten ten volle te benutten. Gedurende drie uur buigen zij zich onder meer over allerlei wetenschappelijke kwesties, filosofische vraagstukken en opdrachten die het out-of-the-box-denken stimuleren. Ook wordt er aandacht besteed aan het leren leren op zich. Wat doe je bijvoorbeeld als iets niet lukt?

Regelmatig vinden kinderen het -in het begin- lastig om in de plusklas fouten te maken. Dat is logisch als een kind tot nu toe weinig uitdaging heeft gekregen. In de plusklas wordt benadrukt dat het maken van fouten hoort bij het leerproces. Maak je geen fouten, dan kom je alleen te weten dat je dit al kunt en ontwikkel je geen nieuwe vaardigheden of inzichten.


De activiteiten hebben veelal een open karakter om creativiteit de ruimte te geven.


Programma

Phi Lab heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van een kennisverrijkend programma, waarbij in de uitvoering rekening wordt gehouden met het individuele kind.

In het programma staan pittige opdrachten. Het streven is om met het grootste gedeelte van de stof in de 'zone van naaste ontwikkeling' van uw kind te gaan zitten. Het idee daarachter is, dat kinderen verder komen in hun ontwikkeling als ze opdrachten krijgen die zij met een klein beetje hulp kunnen uitvoeren, dan als zij opdrachten krijgen die ze geheel zelfstandig kunnen oplossen. Want in het laatste geval, kunnen ze het al.


De plusklassen

De groepen bestaan uit maximaal tien kinderen. Dit aantal blijkt het meest geschikt om de nodige individuele aandacht te kunnen geven én ze samen te laten werken in tweetallen of groepjes.

De sfeer in de groepen is open en veilig. Iedereen mag er zichzelf zijn. Er is hierdoor sprake van een vruchtbare groepsdynamiek; kinderen leren van elkaar door naar elkaar te luisteren, samen te werken, emoties te (h)erkennen en lol te hebben. Niet zelden volgen er na het Lab speelafspraken en ontstaan er nieuwe vriendschappen.

Lees hieronder meer over Marsha Tap. De oprichter en begeleider van Phi Lab.

Over drs. Marsha Tap


Het begeleiden van de kinderen in mijn plusklassen doe ik al tien jaar met erg veel plezier. Alle kinderen zijn uniek; de ervaring met het onderwijs tot dusver is individueel, ze lopen tegen verschillende dingen aan en reageren daar allemaal weer anders op. Ik doe - naast mijn professionaliteit en ervaring - veelvuldig een beroep op mijn creativiteit.

Met plezier stel ik het programma samen. De opdrachten vind ik stiekem zelf ook erg leuk om te doen en ik ontdek de krenten in de pap van o.a. wiskunde, natuurkunde en scheikunde.


Na het afronden van de HBO-opleiding aan de IPABO ben ik direct verder gaan studeren. In 2008 heb ik de studie sociologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam.Van 2002-2012 werkte ik in het basisonderwijs, in verschillende functies: voornamelijk als groepsleerkracht in de midden- en bovenbouw, maar ook als assistent-zorgcoordinator. In deze functies ontdekte ik een fascinatie voor het hoogbegaafde kind en ben mijn kennis en ervaring sindsdien in dit veld gaan opdoen. Voor de school waar ik werkte heb ik nieuw beleid gemaakt en mijn eerste plusklas opgezet .

Sinds 2009 ben ik verbonden als teacher aan Day a Week School. Wekelijks ben ik op twee locaties werkzaam.

Omdat niet alle cognitief getalenteerde kinderen toegang hebben tot passend onderwijs, heb ik in 2012 Phi Science Lab opgericht. Sinds 2018 is de naam veranderd in Phi Lab.