Home

Meisje tijdens Phi Lab: "Hier zijn de antwoorden die het eerst in je opkomen vaak niet de goede. Je moet echt verder denken."

Welkom bij Phi Lab - De Amsterdamse Plusklas voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8

 

Bent u op zoek naar verrijkingsactiviteiten voor uw zoon of dochter? Dan bent u bij Phi Lab aan het juiste adres.

In de plusklas van het Phi Lab wordt uw kind namelijk gestimuleerd om zijn of haar bijzondere capaciteiten in te zetten en cognitieve talenten te gebruiken bij een uitdagend, afwisselend en leerzaam programma. Samen met leeftijdgenoten en onder professionele begeleiding.


Activiteiten

In het Phi Lab krijgen meer- en hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid hun capaciteiten ten volle te benutten. Gedurende drie uur buigen zij zich onder meer over allerlei wetenschappelijke kwesties, filosofische vraagstukken en opdrachten die het out-of-the-box-denken stimuleren. Ook wordt er aandacht besteed aan het leren leren op zich. Wat doe je bijvoorbeeld als iets niet lukt?


De activiteiten hebben veelal een open karakter om creativiteit de ruimte te geven.


Programma

Phi Lab heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van een kennisverrijkend programma, waarbij in de uitvoering rekening wordt gehouden met het individuele kind.

In het programma staan pittige opdrachten. Het streven is om met het grootste gedeelte van de stof in de 'zone van naaste ontwikkeling' van uw kind te gaan zitten. Het idee daarachter is, dat kinderen verder komen in hun ontwikkeling als ze opdrachten krijgen die zij met een klein beetje hulp kunnen uitvoeren, dan als zij opdrachten krijgen die ze geheel zelfstandig kunnen oplossen.


De plusklassen

De groepen bestaan uit maximaal tien kinderen. Dit aantal blijkt het meest geschikt om de nodige individuele aandacht te kunnen geven én ze samen te laten werken in tweetallen of groepjes.

De sfeer in de groepen is open en veilig. Iedereen mag er zichzelf zijn. Gedragingen of reacties die dit in gevaar brengen worden direct en effectief besproken. Er is hierdoor tevens sprake van een vruchtbare groepsdynamiek; kinderen leren van elkaar door naar elkaar te luisteren, samen te werken, elkaar te (h)erkennen en lol te hebben.

Niet zelden volgen er na het Lab speelafspraken en ontstaan er nieuwe vriendschappen.

Lees hieronder meer over Marsha Tap. De oprichter en begeleider van Phi Lab.

Over drs. Marsha Tap


Het begeleiden van de kinderen in mijn plusklassen doe ik al tien jaar met erg veel plezier. Alle kinderen zijn uniek; de ervaring met het onderwijs tot dusver is individueel, ze lopen tegen verschillende dingen aan en reageren daar allemaal weer anders op. Ik doe - naast mijn professionaliteit en ervaring - veelvuldig een beroep op mijn creativiteit.

Met plezier stel ik het programma samen. De opdrachten vind ik stiekem zelf ook erg leuk om te doen en ik ontdek de krenten in de pap van o.a. wiskunde, natuurkunde en scheikunde.


Na het afronden van de HBO-opleiding aan de IPABO ben ik direct verder gaan studeren. In 2008 heb ik de studie sociologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam.Van 2002-2012 werkte ik in het basisonderwijs, in verschillende functies: voornamelijk als groepsleerkracht in de midden- en bovenbouw, maar ook als assistent-zorgcoordinator. In deze functies ontdekte ik een fascinatie voor het hoogbegaafde kind en ben mijn kennis en ervaring sindsdien in dit veld gaan opdoen. Voor de school waar ik werkte heb ik nieuw beleid gemaakt en mijn eerste plusklas opgezet .

Sinds 2009 ben ik verbonden als teacher aan Day a Week School. Wekelijks ben ik op twee locaties werkzaam.

Omdat niet alle cognitief getalenteerde kinderen toegang hebben tot passend onderwijs, heb ik in 2012 Phi Science Lab opgericht. Sinds 2018 is de naam veranderd in Phi Lab.