Sinds  2012


Welkom bij Phi Lab


PLEZIER IN LEREN    ONTWIKKELINGSGELIJKEN    UITDAGING   

Heb je het idee dat je kind extra uitdaging kan gebruiken? Verveelt hij of zij zich op school? Is er weinig contact met peers? Gaat hij of zij uitdaging liever uit de weg?


Dat zijn redenen om je kind mee te laten doen aan Phi Lab. Schrijf je kind eerst in voor twee proeflabs. Dan kijken we samen of het programma van Phi Lab aansluit bij diens (leer)behoeften. Het maken van een iq-test is geen voorwaarde voor deelname. Tijdens de proefperiode van twee Labs wordt gekeken of het programma uw zoon of dochter genoeg te bieden heeft.


plusklassen voor groep 2 tot en met groep 8


Phi Lab heeft sinds 2012 ervaring met het verzorgen van een kennisverrijkend programma, speciaal voor kinderen met 'snelle hersenen'. Door het werken aan de opdrachten krijgen meer- en hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid hun capaciteiten ten volle te benutten. Denk hierbij aan gevarieerde, cognitieve uitdaging, maar daarnaast ook aan het leren omgaan met frustratie als iets moeilijk is en leren doorzetten.Het streven is om met het grootste gedeelte van de stof in de 'zone van naaste ontwikkeling' van uw kind te gaan zitten. Het idee daarachter is, dat kinderen verder komen in hun ontwikkeling als ze opdrachten krijgen die zij met een klein beetje hulp kunnen uitvoeren, dan als zij opdrachten krijgen die ze geheel zelfstandig kunnen oplossen. Want in het laatste geval, kunnen ze het al.

Na het Lab krijgt iedereen een verslag van die dag gemaild, zodat u direct op de hoogte bent van wat uw kind heeft gedaan.

De sfeer in de groepen is open en veilig. Iedereen mag er zichzelf zijn, waardoor er een vruchtbare groepsdynamiek is ontstaan; kinderen leren van elkaar door naar elkaar te luisteren, samen te werken, emoties te (h)erkennen en lol te hebben. Niet zelden volgen er na het Lab speelafspraken er ontstaan er nieuwe vriendschappen.


Na elk Lab krijgt u een verslag gemaild. Neemt uw kind deel aan een Lab onder schooltijd, dan krijgen de leerkracht en de ib'er deze ook.

Voorbeelden van recente verslagen: 

Voor kinderen die cognitief getalenteerd zijn, is het niet vanzelfsprekend dat zij in een reguliere klas regelmatig samenwerken met iemand van gelijk denkniveau. In Phi Lab krijgen ze volop gelegenheid om hiermee te oefenen en wordt er op individueel of groepsniveau begeleiding geboden.

De groepen bestaan uit max tien kinderen, want dit aantal blijkt het meest geschikt om de nodige individuele aandacht te kunnen geven én ze samen te laten werken in tweetallen of groepjes.

Daarom 3 uur

Om effect te hebben is het belangrijk dat een kind minimaal 3 uur per week naar de plusklas gaat. Dit lijkt lang, maar kinderen ervaren Phi Lab zeker niet als school. Terwijl ze er wel veel leren!


De wetenschap over het effect van een plusklas voor hoogbegaafden


Een wetenschappelijk artikel van Reiss en Renzulli: "Is there still a need for gifted education? An examination of current research" (2009) 

Renzulli is een gedegen onderzoeker en zeer bekende pleitbezorger van hoogbegaafde leerlingen. Alhoewel dit artikel uit 2009 stamt en over het Ameikaanse onderwijssysteem gaat, zijn de beschreven effecten hoogstwaarschijnlijk relevant voor de hedendaagse Nederlandse, hoogbegaafde leerling. 


Er staat bijvoorbeeld: 'The use of enrichment, differentiation, acceleration and curriculum enhancement has resulted in higher achievement for gifted and talented learners....'(p.314)  'Both qualitive and quantitive longitudinal studies of gifted programs demonstrate positive outcomes in cognitive, affective, and social development of participating students.' (p.315)