Plusklassen

Phi Lab 

groep 5 tot en met groep 8

groep 2 tot en met 4 

 

PLEZIER IN LEREN • ONTWIKKELINGSGELIJKEN ONTMOETEN • UITDAGING

 

Het maken een iq-test is geen voorwaarde voor deelname. Tijdens de proefperiode van twee Labs wordt gekeken of het programma uw zoon of dochter genoeg te bieden heeft. Denk hierbij aan gevarieerde, cognitieve uitdaging, maar daarnaast ook aan het leren omgaan met frustratie als iets moeilijk is of het leren doorzetten. 

 


Programma

Phi Lab heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van een kennisverrijkend programma. Door het werken aan de opdrachten krijgen meer- en hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid hun capaciteiten ten volle te benutten. 

Het streven is om met het grootste gedeelte van de stof in de 'zone van naaste ontwikkeling' van uw kind te gaan zitten. Het idee daarachter is, dat kinderen verder komen in hun ontwikkeling als ze opdrachten krijgen die zij met een klein beetje hulp kunnen uitvoeren, dan als zij opdrachten krijgen die ze geheel zelfstandig kunnen oplossen. Want in het laatste geval, kunnen ze het al.

Na het Lab krijgt iedereen het programma van die dag mee, zodat u direct op de hoogte bent van wat uw kind heeft gedaan. 


De groepen op zaterdag bestaan uit maximaal tien kinderen, de woensdaggroepen zijn bij acht kinderen vol. Dit aantal blijkt het meest geschikt om de nodige individuele aandacht te kunnen geven én ze samen te laten werken in tweetallen of groepjes.

Voor kinderen die cognitief getalenteerd zijn, is het niet vanzelfsprekend dat zij in een reguliere klas regelmatig samenwerken met iemand van gelijk denkniveau. In Phi Lab krijgen ze volop gelegenheid om hiermee te oefenen en wordt er op individueel of groepsniveau begeleiding geboden..


De sfeer in de groepen is open en veilig. Iedereen mag er zichzelf zijn, waardoor er een vruchtbare groepsdynamiek is ontstaan; kinderen leren van elkaar door naar elkaar te luisteren, samen te werken, emoties te (h)erkennen en lol te hebben. Niet zelden volgen er na het Lab speelafspraken en ontstaan er nieuwe vriendschappen. 

Daarom 3 uur

Om effect te hebben is het belangrijk dat een kind minimaal 3 uur per week naar de plusklas gaat. Dit lijkt lang, maar kinderen ervaren de Labs zeker niet als 'school'. Terwijl ze wel veel leren!

Phi Lab kreeg in 2013 bezoek van een reporter van Talent (vakblad over hoogbegaafdheid). Lees hieronder het artikel van Marrigje de Bok.