"Ik heb mijn kind terug."


In de reviews kunt u lezen welk effect ouders merken bij hun deelnemende kind. Zo hebben meerdere ouders het erover dat ze hun kind weer terug hebben: opgebloeid, nieuwsgierig en enthousiast.


Hieronder staat wat de wetenschap zegt over het effect van deelname aan een plusklas als Phi Lab.


De wetenschap over het effect van een plusklas voor hoogbegaafden

In onderstaand artikel staat beschreven wat het verschil in motivatie, voldoening en mate van ervaring van steun voor hoogbegaafde leerlingen in de reguliere klas en in de plusklas.


Als je beide leeromgevingen met elkaar vergelijkt, blijkt de motivatie voor de plusklas het hoogst te zijn. Dit verschil in motivatie blijkt te verklaren door de mate waarin er tegemoet wordt aan de basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid. Hoogbegaafde leerlingen ervaren meer voldoening in de plusklas dan in de reguliere klas. 

In onderstaand artikel worden onder meer de langetermijneffecten van deelname aan een plusklas uiteengezet. 


Op de site kunt u klikken naar de onderzoeken die hierin genoemd worden.

Een wetenschappelijk artikel van Reiss en Renzulli:"Is there still a need for gifted education? An examination of current research"(2009)

Renzulli is een gedegen onderzoeker en zeer bekende pleitbezorger van hoogbegaafde leerlingen. Alhoewel dit artikel uit 2009 stamt en over het Ameikaanse onderwijssysteem gaat, zijn de beschreven effecten hoogstwaarschijnlijk relevant voor de hedendaagse Nederlandse, hoogbegaafde leerling.


Er staat bijvoorbeeld: 'The use of enrichment, differentiation, acceleration and curriculum enhancement has resulted in higher achievement for gifted and talented learners....'(p.314) 'Both qualitive and quantitive longitudinal studies of gifted programs demonstrate positive outcomes in cognitive, affective, and social development of participating students.' (p.315)